AICLE: DIDÀCTICA DE LES CLASSES EN ANGLÈS

 • DESCRIPCIÓ
 • CONTINGUTS
 • OBJECTIUS

Aquesta formació ofereix les bases teoricopràctiques de la metodologia AICLE per tal de treballar continguts curriculars no lingüístics en anglès a les diferents etapes educatives.

 • · Fonaments, implicacions i procediments genèrics de l'aprenentatge integrat.
 • · Aprenentatge integrat.
 • · Els materials: programació de continguts, estratègies d'aprenentatge, habilitats bàsiques, activitats interdisciplinàries...
 • · Pràctica a través dels conceptes treballats.
 • · Conèixer els fonaments de l'aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres, en concret l'anglès.
 • · Treballar les didàctiques específiques per elaborar i impartir continguts curriculars.
 • · Facilitar eines i recursos al professorat per dissenyar materials AICLE.
 • · Elaborar una mostra d'activitats dins el marc teòric, atenent la diversitat.