APPS GOOGLE: GOOGLE DRIVE, GOOGLE SITES, GMAIL...

  • DESCRIPCIÓ
  • CONTINGUTS
  • OBJECTIUS

Aquesta formació es centra en les eines gratuïtes de Google, dirigit al professors. Cal aprofitar el potencial d'aquests recursos 2.0 per donar resposta a algunes necessitats que requereix el professorat, fomentant la col·laboració, la participació i el treball en equip.

  • · Quines són les eines Google i quines implicacions socials i educatives tenen.
  • · Treballar en el núvol, des de la visió pedagògica.
  • · Eines Google per treballar en el núvol.
  • · Eines Google per treballar de manera col·laborativa.
  • · Capacitar el professorat en la utilització bàsica de les aplicacions que ens trobem en l'Entorn Google (Drive, Sites, Gmail...).
  • · Conèixer les diferents aplicacions que hi ha i l'ús pedagògic a les aules.
  • · Analitzar el funcionament de les experiències pedagògiques que fomenten aquestes eines.