APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

 • DESCRIPCIÓ
 • CONTINGUTS
 • OBJECTIUS

L'aprenentatge basat en problemes és una metodologia que capgira l'organització tradicional dels processos d'aprenentatge. A partir de situacions reals se'n deriven problemes o accions que requereixen una explicació. En aquesta formació treballarem la seva aplicació metodològica i didàctica a l'aula.

 • · Introducció general a la metodologia ABP.
 • · Debat sobre els avantatges, inconvenients i experiències personals al respecte.
 • · Com introduir l'ABP a l'aula.
 • · L'escriptura de problemes.
 • · Tipus de problemes. Els elements dels problemes: els objectius educatius, la redacció de l'escenari, la delimitació del problema, el manual del tutor.
 • · Com escriure problemes adequats per a cada escenari.
 • · Lectura i anàlisi de problemes.
 • · Conèixer el concepte d'aprenentatge basat en problemes.
 • · Conèixer els avantatges i desavantatges del ABP.
 • · Practicar la metodologia ABP a nivell de simulació a l'aula.