LA GESTIÓ DEL TEMPS ENTRE DOCENTS

(Nou curs)

  • DESCRIPCIÓ
  • CONTINGUTS
  • OBJECTIUS

Davant la multitud de tasques que afronten els docents en l'hora lectiva i la que no ho és, aquest curs pretén oferir estratègies de canvi i millora en la gestió del temps dels professionals.

  • · El valor de la gestió temporal (urgent - important).
  • · L'organització de l'espai - temps.
  • · Els lladres del temps.
  • · Els compromisos professionals per a la millora.
  • · Aprendre estratègies de gestió del temps efectives.
  • · Valorar la pròpia gestió del temps.
  • · PFer amistat amb els lladres del temps.