L'oferta formativa de la Fundació Privada Tr@ms està dissenyada per consolidar la formació del professorat a les escoles.
La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. El nostre catàleg de formacions resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudiem noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d'identitat.

Més informació sobre les formacions 2015