INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

(Nou curs)

 • DESCRIPCIÓ
 • CONTINGUTS
 • OBJECTIUS

La de les intel·ligències múltiples és una teoria (Gardner) que considera la intel·ligència com un conjunt de capacitats o habilitats cognitives que posseeix tot individu (lingüística, logicomatemàtica, cinestèsica - corporal, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal i naturalista). En aquest curs l'objectiu és aprendre els coneixements, estratègies i recursos per detectar, avaluar i gestionar les diferents intel·ligències de l'alumnat.

 • · Introducció a la teoria de les intel·ligències múltiples.
 • · Intel·ligències múltiples i competències bàsiques.
 • · Detecció i avaluació de la diversitat d'intel·ligències múltiples a l'aula.
 • · Estratègies i recursos .
 • · Experiències a l'aula.
 • · Adquirir noves estratègies a través d'una metodologia teoricopràctica que permeti compartir experiències per tal d'enriquir la tasca educativa.
 • · Conèixer les diferents intel·ligències múltiples i el seu paper en el desenvolupament de l'alumne.
 • · Aprendre a detectar i desenvolupar les habilitats dels alumnes a l'aula.
 • · Adquirir estratègies i recursos d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte la diversitat d'intel·ligències a l'aula.