L'IPAD A L'AULA

  • DESCRIPCIÓ
  • CONTINGUTS
  • OBJECTIUS

L'eina tecnològica "Ipad" ha entrat amb força en la nostra societat i s'ha fet un lloc a les escoles. En aquesta formació pretenem que el professorat conegui i aprengui amb aquesta eina i en vegi el potencial pedagògic. Per aquesta raó és una formació molt pràctica i adaptada a l'etapa educativa dels docents. L'objectiu principal és aprofitar els recursos que ofereix per millorar-ne l'aprenentatge i ensenyament dels alumnes.

  • · Quines són les característiques de les tauletes tàctils en l'àmbit educatiu.
  • · Aplicacions educatives de les tauletes tàctils.
  • · Experiències didàctiques amb tauletes tàctils en els diferents nivells educatius.
  • · Creació d'una activitat amb la tauleta tàctil per a la pràctica docent.
  • · Capacitar el professorat en la utilització bàsica de les tauletes tàctils en la seva tasca docent.
  • · Conèixer diversitat d'aplicacions i veure'n l'ús pedagògic per a cada etapa educativa.
  • · Analitzar el funcionament de les experiències pedagògiques que hi ha amb aquestes aplicacions.