CREACIÓ DE MATERIALS DIGITALS AMB LA PISSARRA DIGITAL

 • DESCRIPCIÓ
 • CONTINGUTS
 • OBJECTIUS

La incorporació de les Pissarres Digitals a l'aula ja és un fet; per això, a part de realitzar una formació metodològica de l'ús de la PDI a l'aula, hem vist la necessitat de crear un curs de creació de materials digitals amb i per la PDI, amb l'objectiu principal de fer-ne una eina facilitadora de l'aprenentatge.

 • · Recursos didàctics per a les pissarres digitals interactives.
 • · Creació d'activitats interactives amb el programari de la pissarra digital.
 • · Descàrrega i edició d'activitats ja existents, adaptant-les als nostres objectius.
 • · Incorporació i edició d'elements multimèdia en les nostres activitats interactives.
 • · RConèixer les funcions i eines bàsiques de la Pissarra Digital Interactiva.
 • · Conèixer i aplicar diferent programació amb la PDI.
 • · Conèixer i aplicar el programari corresponent de la pissarra digital.
 • · Desenvolupar una activitat per utilitzar amb la PDI.
 • · Conèixer i observar les diferents aplicacions de la PDI a l'aula.