CODIS QR I REALITAT AUGMENTADA

 • DESCRIPCIÓ
 • CONTINGUTS
 • OBJECTIUS

A la formació coneixerem els conceptes de codis QR i RA, centrat en l'àmbit educatiu. Treballarem de manera pràctica amb la generació de codis QR i obtindrem una visió global sobre les possibilitats d'aquesta tecnologia a l'escola.

 • · Què són els codis QR? Com generar-los.
 • · Què és la RA? Quins tipus existeixen.
 • · Quines aplicacions per a smartphone existeixen.
 • · Com crear POI.
 • · Experiències didàctiques amb QR i RA en els diferents nivells educatius.
 • · Creació d'una activitat amb QR i RA per a la pràctica docent.
 • · Capacitar el professorat en la utilització bàsica de codis QR i RA en la seva tasca docent.
 • · Conèixer les diferents activitats i projectes que existeixen i l'ús pedagògic d'aquests.
 • · Analitzar el funcionament de les experiències pedagògiques que hi ha amb aquestes aplicacions.