ROBÒTICA EDUCATIVA

Scratch, BEE-BOT, LegoWeDo, LegoMindstorms, Arduino, App Inventor

  • DESCRIPCIÓ
  • CONTINGUTS
  • OBJECTIUS

Formació dirigida a mestres de totes les etapes educatives que tinguin curiositat, ganes d'aprendre i introduir la programació i la robòtica educativa a les aules. Aquest curs no tracta exclusivament de tecnologia, sinó també de com la podem relacionar amb les diferents competències bàsiques del currículum i com a factor de motivació per als alumnes.
Aquesta formació és general, desprès s'adaptaria i seria específica per el tipus de robot que es vulgui utilitzar a l'escola.

  • · Introducció a la robòtica educativa.
  • · Fonaments de programació amb l'eina corresponent.
  • · Experiències didàctiques i diversitat de robots en els diferents nivells educatius.
  • · Creació d'una activitat i construcció de robots per a la pràctica docent.
  • · Capacitar el professorat en la utilització bàsica de la programació i les seves aplicacions en la robòtica educativa.
  • · Conèixer el construccionisme en les diferents activitats i projectes que hi ha i l'ús pedagògic d'aquests.
  • · Analitzar el funcionament de les experiències pedagògiques utilitzant robots educatius.