Tornar

Notícies de la Fundació Tr@ms

Consulteu aquí tota l'actualitat de la Fundació Tr@ms

Educational Transformation International

Compartir inspiració per a un canvi educatiu global. Connectar escoles, estudiants i professors per elevar els estàndards educatius.

Millors Pràctiques Educatives.
Compartir les millors pràctiques i mètodes provats per ajudar els estudiants a assolir els millors resultats a nivell global. Promoure visites i estades entre els membres del grup.


Estudiants globals.
Proporcionar als estudiants experiències d'aprenentatge úniques. Crear projectes per potenciar els estudiants que treballen en les seves competències. Compartir nous mètodes d'avaluació.


Disseny d’espais d’aprenentatge.
Investigar nous models educatius i nous dissenys d’espais. Espais d’aprenentatge flexibles per a una visió en què l’estudiant és el nucli del procés d’aprenentatge.


Tecnologia per a l'educació.
Explorar els usos de les tecnologies emergents com a eines per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Participar en projectes d'investigació, desenvolupament i innovació amb socis i grups d'interès.

Més informació:
https://www.fundaciotrams.org/eti/