Tornar

Notícies de la Fundació Tr@ms

Consulteu aquí tota l'actualitat de la Fundació Tr@ms

11 alumnes del MIT participen al programa Global Teaching Labs amb la Fundació Tr@ms.

L’any 2017 la Fundació Tr@ms va signar un conveni de col·laboració amb el MIT
(Masachussets Institute of Technology) i les escoles associades van participar en el primer
programa Global Teaching Labs. Des d’aleshores, els i les alumnes d’ambdues institucions
comparteixen una vivència enriquidora i única.
Aquest curs 2022-2023 són 9 les escoles participants en el programa i 11 alumnes de
diferents disciplines universitàries relacionades amb el món cientificotècnic. L’estada és del
9 al 31 de gener.

El MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) és el programa d'educació
internacional pioner del MIT. Un dels seus objectius és oferir als estudiants del MIT
pràctiques a mida, recerca i oportunitats docents a l'estranger. El projecte en el qual la
Fundació Tr@ms hi col·labora és el Global Teaching Labs (GTL). Per participar en aquest
projecte els estudiants del MIT han de passar un procés de selecció que té en compte la
candidatura presentada, l’entrevista i el perfil de l’estudiant.

L’objectiu d’aquest projecte es basa en l’intercanvi d’experiències entre els estudiants del
MIT que aprenen de la docència i les escoles que els acullen, les quals tenen l'oportunitat
de col·laborar amb estudiants universitaris que aporten la metodologia i pedagogia del MIT .

Aquest és el cinquè curs que les escoles participen en el programa i la valoració que en fan
tant l’estudiantat GTL, l’alumnat dels centres, les famílies i les escoles és molt positiva.
L'impacte que té aquest programa a la vida de la comunitat educativa és molt enriquidora.
Per aquest motiu, des de la Fundació Tr@ms vetllem per tal que en el propers cursos
puguem oferir aquesta oportunitat als nostres centres associats novament.


Sobre el Massachusetts Institute of Technology:

La comunitat del MIT està impulsada per un propòsit compartit: fer un món millor mitjançant l'educació, la
investigació i la innovació. És pionera en noves maneres d'ensenyar i aprendre, tant en el campus com
arreu del món, inventant i aprofitant les tecnologies digitals. MITx, la cartera de cursos en línia oberts
massivament de l'Institut, ofereix un accés flexible a una sèrie de cursos interactius desenvolupats i
impartits per instructors del MIT. El campus és un taller per inventar el futur i on tots aprenen, els uns dels
altres. Actualment, hi ha 2009 cursos emblemàtics, els quals posen l'accent en dissenyar, inventar,
col·laborar i traduir l'experiència dels estudiants per arribar al món.
Per a més informació: https://www.mit.edu/