Tornar

Notícies de la Fundació Tr@ms

Consulteu aquí tota l'actualitat de la Fundació Tr@ms

Llançament de TramsLoc, la primera App de Tr@ms per a dispositius mòbils

Una proposta que incorpora dispositius mòbils amb GPS per al treball en projectes sobre el territori per a les escoles de la Fundació Tr@ms.

TramsLoc (http://tramsloc.fundaciotrams.org/) és una plataforma de geolocalització que permet als alumnes i centres associats a la Fundació Tr@ms localitzar Punts d’Interès (PI) en qualsevol lloc del globus terrestre. Aquest servei TramsLoc permet sobreposar capes d’informació virtual sobre el món real i possibilita l’Aprenentatge Basat en la Localització (ABL).

Els Punts d’Interès serveixen com a enllaç a pàgines web, blogs, vídeos i altres tipus de materials que poden crear els mateixos alumnes. Així, a través de diferents ‘escenaris’, es poden classificar i gestionar tots aquests continguts digitals, els quals es poden crear de manera col·laborativa i podran ser consultats des dels ordinadors, tauletes i mòbils a través de les apps que hi ha, tant per a iOs com per a Android.

Amb aquest servei es pretén promoure l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors vinculats al territori… treballant el currículum local. A més a més, convida a recórrer itineraris lúdics que ‘emocionen’ el participant gràcies a la combinació dels diferents mèdia amb jocs de localització, jocs de preguntes, rutes i enigmes construïts a partir d’una metodologia pròpia.

Fundació Tr@ms, amb aquesta plataforma de geolocalització, permet la participació conjunta entre alumnes de les diferents escoles en projectes innovadors a diferents àrees i nivells. Es treballa en xarxa i es comparteix informació local i s’aconsegueix potenciar l’emprenedoria.

Moltes escoles ja han fet servir aquesta eina per a activitats internes. Un exemple públic el tenim amb l’escola PROA, que va fer una sortida a la muntanya de Montjuïc de Barcelona amb els alumnes de 1er d’ESO i van localitzar els diferents edificis que creien que eren destacables: Caixa Fòrum, Palau Sant Jordi, MNAC, etc.